SCADA INFOSYS - Интелигентният начин за намаляване на разходите за топлинна енергия

SCADA INFOSYS е програмен продукт за мониторинг, контрол и управление на оборудване в индустриални обекти.

Системата е конфигурирана да управлява специфични топлинни процеси в абонатни станции.

Системата осигурява събирането, съхранението в база данни, архивирането на данни, изпращането на управляващи команди, идентифицирането на алармени ситуации и визуализирането на данните в подходящ удобен за нуждите на операторите вид.

Използването на системата има следните предимства:

  • Дистанционно отчитане на уреди за търговско мерене, валидация на отчетите
  • Подобряване на режимите на работа на абонатни станции
  • Намаляване на времето за откриване на аварийни ситуации
  • Наблюдение в реално време на протичащите топлинни процеси в абонатните станции
  • Подпомагане при взимане на решения за оптимизиране на топлинните процеси
  • Намаляване на разходите по обслужване на абонатните станции и времето за реакция

 

Доверете се на нашия професионален опит при изграждането на системи за дистанционен мониторинг и контрол!