Резултати

През отоплителен сезон 2010/2011 г. Евросис предложи на собствениците на големи обществени сгради обслужване чрез системата SCADA INFOSYS. Обхванати са 15 сгради. Разходите на топлинна енергия в училища, университети, детски градини и общежития бяха намалени средно с 22%, без нарушаване на топлинния комфорт на ползвателите.

* Предоставяме Ви реални данни за постигнатите икономии в някои от обектите                                             

       

* Резултатите са реални и могат да бъдат доказани с официални документи