Данфосс

Данфосс

Данфосс "Отоплителна техника" е водеща фирма в сферата на отоплителната индустрия, която предлага обширна гама компоненти и решения за производство, разпределение и използване на топлинна енергия за постигане на комфорт и икономия на енергия в жилищни и нежилищни сгради.