Нашето предложение

 

Ние предлагаме

  • Регулиране на топлопотреблението според нуждите на обитателите
  • Намаляване на негативния ефект по отношение на околната среда
  • Непрекъснато наблюдение и оптимизиране на работата на Абонатните Станции за поддържане на енергийно ефективната им работа
  • Дистанционен контрол и управление на сградните инсталации с цел поддържане на нормативен комфорт;
  • Дистанционно регулиране на топлоподаването според нуждите на ползвателите
  • Постоянен оптимален режим на топлоподаване без преохлаждане и преотопляване на сградите
  • Своевременно откриване на аварийни ситуации
  • Дежурен екип за превантивна поддръжка и наличности на склад за отстраняване на възникнали аварийни повреди
  • Мениджмънт на енергопотреблението с цел намаляване разходите за енергия
  • Информираност на крайните потребители за създаване на отговорно отношение към въведените мерки за енергийна ефективност