Как работи

Системата SCADA INFOSYS се предлага като услуга и осигурява постоянен достъп до регулиращите елементи в абонатни станции и котли на сградите и създава възможност за непрекъснато оптимизиране и настройка на отоплението  и топлата вода.

Необходимата енергия за отопление на сградата се променя по естествен път в рамките на денонощието и в зависимост от режима на ползването и. Това налага точни експертни решения, за да бъде осигурен необходимият комфорт без това да води до повишаване на разходите.