Интелигентни решения

Фирма Евросис е първата в България, предлагаща иновативна услуга за контрол и управление на абонатни станции, базирана на съвременните информацинни технологии.

В процеса на своето развитие Евросис създаде IT система за енергийна ефективност ползваща GSM/GPRS мрежи за връзка с топлофикационна автоматика. Системата се нарича SCADA INFOSYS и представлява начин за оптимизиране на отоплителния режим и намаляване на разходите на консумирана топлоенергия.