Имот Експерт - Специалистът в управлението на имоти

Имот Експерт

Имот Експерт е професионално софтуерно решение за управление на имоти. Продуктът е предназначен за фирми, които управляват или отдават под наем сгради, с цел да подобрят организацията на ежедневните дейности, свързани с техния бизнес. Имот Експерт обслужва този сектор в няколко основни направления: управление на наемни площи, финансов контрол и дейности по поддръжка на сгради.

Имот Експерт е разработен на модулен принцип, което го превръща в правилното решение, както за малки, така и за средни и големи компании.

Основните компоненти на продукта са:

 • Модул "Клиенти" - предназначен за въвеждане на контактна информация за клиентите;
 • Модул "Имоти" - съхранява информация за управляваните имоти;
 • Модул "Счетоводство" - следене на разходите по поддръжка на имотите;
 • Модул "Документи" - съхранение на документацията за имотите;
 • Модул "Инвентар" - описание на наличния инвентар;
 • Модул "Администрация" - настройка и конфигурация на системата;
 • Модул "Оплаквания" - регистриране на оплаквания от страна на клиентите;
 • Модул "Справки" - генерира справки на база на въведената информация в другите модули.

 

Характеристики на Имот Експерт:

 • Управление и поддръжка на неограничен брой имоти;
 • Възможност за проследяване статуса на отдаваните под наем помещения;
 • Лесно въвеждане и обработване на клиентски заявки и оплаквания;
 • Следене и контрол на задачите по поддръжка на имотите;
 • Справки и финансови отчети.


Внедряването на Имот Експерт допринася за оптимизация на всички дейности, свързани с управление на имоти. Умелото използване на системата води до чувствително намаляване на разходите и спомага за перфектна организация на вътрешнофирмените задачи.

Имот Експерт е вашият експертен партньор в бизнеса с управление на недвижими имоти.

Доверете се на нашия професионален опит!